Uit onderzoek blijkt dat bij veel bedrijven het stoffenbeleid niet op orde is. Daarom staat dit thema ook in 2020 hoog op de politieke agenda. Bedrijven moeten gaan voldoen aan het 4-stappenplan. Dit is eerder aangekondigd in het Jaarplan Inspectie SZW 2020. Heeft u ook moeite met het op orde krijgen van het stoffenbeleid? Ziet ook u door de bomen het bos niet meer? Weten aan welke (registratie) verplichtingen uw bedrijf moet voldoen? En welke lijsten belangrijk zijn om bij te houden? Lees dan snel verder. Register gevaarlijke stoffen Een actueel register van de gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht. Een actueel veiligheidsinformatieblad (VIB) is hiervoor een belangrijk document. Daarom is het belangrijk om van elke stof een actueel VIB te hebben. Let op dat deze in het Nederlands beschikbaar is. Dit is verplicht conform Artikel 31(5) van Reach. Alle overige talen zijn niet verplicht. Maar kunnen wel bijdragen aan veiligere werkplek. Twijfelt u aan de kwaliteit van het VIB? Maak dan gebruik van de VIB-check. Deze tool is ontwikkeld door de overheid en gratis toegankelijk. Even intypen op Google en de tool komt direct naar voren. Is uw stoffenbeleid niet op orde? Wilt u altijd de beschikking hebben over een up-to-date VIB? Automatische e-mail alerts bij wijzigingen in het eigen register? Dan kunt u contact met ons opnemen(via de button aan de rechterzijde) voor meer informatie over Chemwatch en SOFOS 360 van ITIS. Beide applicaties zijn bekend bij Inspectie SZW. SZW lijst 2020 We hebben allemaal weleens gehoord over de CMR registratieplicht op persoonsniveau. Ook mogen we de vervangingsplicht bij het gebruik van CM-stoffen niet vergeten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat slechts 15% van de bedrijven dit op orde heeft. Om dit op orde te krijgen is het belangrijk dat u weet heeft van de aanwezige CMR stoffen binnen uw bedrijf. Hierover hebben wij eerder een artikel gepubliceerd op dit platform. Tweemaal per jaar (januari en juli) wordt de nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Op deze lijst staan alle stoffen die een CMR classificatie hebben. Maakt uw bedrijf gebruik van stoffen met een CMR classificatie? Vergeet dan niet te voldoen aan de aanvullende registratie verplichtingen. Omcirkel daarom alvast de maanden januari en juli in uw agenda. Direct op de hoogte gebracht worden over de nieuwe SZW lijst? Neem ook dan contact met ons op om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Nieuwe ZZS lijst In de komende jaren gaat de overheid strenger controleren op het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het Activiteitenbesluit bepaalt dat bedrijven de uitstoot naar lucht en het afvoeren van ZZS stoffen via het water moeten voorkomen. Is dat niet haalbaar? Dan moet de uitstoot hiervan zoveel mogelijk beperkt worden. Heeft u niet inzichtelijk welke stoffen binnen uw bedrijf staan vermeldt op de ZZS lijst? Dan kunt u geen maatregelen treffen om de uitstoot ervan te beperken. Of op zoek gaan naar mogelijke alternatieven. Daarom is het vanaf 5 januari 2020 is elk bedrijf verplicht om de aanwezigheid van ZZS stoffen te registreren. Op dit moment bevat de meest recente ZZS lijst 1581 stoffen. Is uw stoffenbeleid niet op orde? Of kunt u wel wat extra hulp gebruiken? Stuur mij dan een bericht zodat ik u kan voorzien van gratis extra tips.

Geschreven door