De Nederlandse brancheorganisaties van technologiebedrijven scharen zich achter de oproep van de kersverse Nobelprijs winnaar Ben Feringa om in de toekomst extra budget te alloceren voor fundamenteel onderzoek. Zowel de direct aan Feringa’s onderzoeksterrein gerelateerde branche voor MicroNano Technologie, MinacNed, als de federatie van technologiebranches FHI, onderschrijven de noodzaak. Dat Nederland als kennisland nu erkenning krijgt via het werk van de Groningse hoogleraar, heeft veel te maken met de inspanningen uit het recente verleden, die voor een belangrijk deel werden gefinancierd vanuit de overheid. De ontwikkeling van de technologiebranches werd daar ook door gestimuleerd. Nu de budgetten voor fundamenteel onderzoek voor een belangrijk deel zijn teruggeschroefd, maken de branches zich zorgen over de vraag of de positie van Nederland in de nabije toekomst wel behouden kan blijven. Anderzijds zien de technologiebedrijven grote kansen om overheidsinvesteringen in fundamenteel onderzoek via vermenigvuldigingsfactoren te doen bijdragen aan de Nederlandse economie en de Nederlandse rol als technologische voortrekker in de wereld te versterken.