De nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen is op 5 juli 2019 gepubliceerd door de Staatscourant. Na het bestuderen van de SZW lijst hebben wij geconstateerd dat de nieuwe versie een tweetal nieuwe stoffen zijn toegevoegd. Het gaat namelijk om twee stoffen die (mogelijk) zijn toegevoegd aan de SZW lijst. ✔ 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen (CAS: 611-06-3) ✔ 1,4-dichloor-2-nitrobenzeen (CAS: 89-61-2)

Geschreven door