Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde onderzoeken het aantal COVID-19-besmettingen onder medewerkers in Belgische ziekenhuizen. Doel is na te gaan in hoeverre zorgpersoneel in contact is gekomen met het nieuwe coronavirus. Daarom worden 5 maanden lang 850 gezondheidswerkers die representatief zijn voor de betrokken zorgpopulatie meegenomen in de studie. Verder wordt bekeken of de medewerkers immuniteit hebben ontwikkeld voor COVID-19. Er wordt daarom zowel gekeken of deelnemers op het moment van de test al dan niet drager zijn van het virus en of ze antilichamen tegen het virus in hun bloed hebben in verband met een eerdere infectie met COVID-19.