De nieuwste totaalstikstof-analyser van Elementar, de rapid N cube, meet het totaalstikstof-/eiwitgehalte via de Dumas-methode. Toepassingen zijn voedingsmiddelen-, grond-, gewas-, kunstmest-, biologische en industriële monsters. Voordelen ten opzichte van de Kjeldahl-methode zijn: een snellere analysetijd (geen uren maar minuten), veilig en milieuvriendelijk werken (zonder agressieve chemicaliën), geautomatiseerd systeem, 100% recovery van de aanwezige stikstof (onafhankelijk van de monstermatrix) en geschikt voor routinematige analyses tot 1g monstergewicht.<br />Het concept van rapid N cube is eenvoudig en robuust. Het monster wordt automatisch ingevoerd in de verbrandingskamer voor een gekatalyseerde verbranding. Na reductie van de verbrandingsgassen passeert het gevormde stikstofgas een TCD-detector. Die genereert een signaal dat correleert met de stikstof of eiwitconcentratie in het monster. De rapid N cube gebruikt kooldioxide als dragergas. Dit is voordeliger en er hoeft niet meer gecorrigeerd te worden voor het gevormde kooldioxide.

Geschreven door