Ter verbetering van de resultaten van element- en/of eiwitanalyses organiseerde Salm en Kipp het Seminar Element analyse CHNS en O. Hier werden achtergronden en analyseapparatuur voor diverse applicatiegebieden besproken. Gastsprekers behandelden leerzame praktijkcases. Het ochtendprogramma ging in op de keuze tussen de traditionele Kjeldahl als referentiemethode voor stikstof- en eiwitbepaling en de snelle Dumas-techniek, inclusief de NEN-methode voor Dumas-analyses. In de middag werd uitgebreid aandacht besteed aan petrochemische applicaties en de ASTM-methode voor verbrandingsanalyses.

Geschreven door