Volgens een studie door de MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research is er geen bewijs dat SARS-CoV-2 in verschillende types is gemuteerd. In elk geval niet dusdanig dat de functionaliteit van het virus veranderd zou zijn. Recent onderzoek deed vermoeden dat het virus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, in meerdere varianten – twee of drie is genoemd - zou circuleren tijdens de pandemie, waarbij het ene type agressiever zou zijn dan het andere, met ernstigere ziekteverschijnselen tot gevolg. De Schotse onderzoekers concluderen echter op basis van verzamelde monsters van de pandemie dat er slechts één type rondgaat. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift ‘Virus Evolution.’ Op basis van genoomonderzoek stellen ze dat eerder ontdekte mutaties de werking van het virus niet beïnvloeden, en belangrijker nog, dat ze geen verschillende virustypes representeren. Er is specifiek gekeken naar aminozuurvervangingen in SARS-CoV-2 – inserties en deleties - in relatie tot de 7,237 mutaties die tijdens de pandemie in een database zijn gedocumenteerd. Hoewel dit als een groot aantal klinkt, wijst dit volgens de onderzoekers juist op relatief weinig evolutie voor een RNA-virus tijdens een pandemie. Vooralsnog is het volgens hen allemaal veel te mager om vermeende mutaties te bevestigen.