Hangende goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) treedt Saltro per 1 januari 2020 toe tot Unilabs. De laboratoriumorganisatie is de Europees marktleider in diagnostiek met laboratoria in 16 landen, 12.000 medewerkers en een omzet van een miljard euro. De raden van bestuur van Unilabs en Saltro ondertekenden op 23 oktober de koopovereenkomst. In 2018 werd Medlon al onderdeel van Unilabs. In een bericht op de site zegt Saltro dat de toetreding tot Unilabs is ingegeven om ook in te toekomst financieel gezond te blijven, nu zorgverzekeraars minder willen betalen voor diagnostiek en ‘technologische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen van patiënten vragen om een nieuwe stap’. Tussen de regels door kan gelezen worden dat een financiële injectie en een stevige moederorganisatie nodig zijn om Saltro klaar te maken voor de toekomst. ‘ De opschaling biedt Saltro kansen voor vernieuwing van de diagnostiek. Daarbij gaat het vooral om technologie, data en ICT – zaken die bij voorkeur internationaal aangepakt moeten worden. De schaalgrootte biedt bovendien belangrijke inkoopvoordelen en kansen voor het delen van kennis en uitwisselen van diensten en producten tussen de laboratoria die deel uitmaken van Unilabs.’