Instrument Solutions en SALM EN KIPP gaan voortaan als zusterbedrijven door het leven. Onder het motto ‘proud to be sisters’ blijven beide zusjes zelfstandig opereren en zullen elkaar waar mogelijk versterken. Door krachten te bundelen wordt ‘1+1 = 3’ op gebieden als kennis en advies, (technische) service en laboratoriumproducten. Beide zusjes staan in nauw contact met elkaar voor het vinden van de best passende oplossingen. SALM EN KIPP en Instrument Solutions zijn samen goed voor respectievelijk 122 en 22 jaar ervaring in de laboratoriumbranche. Zaken als een eerlijk en deskundig advies, de levering van apparatuur, accessoires, verbruiksmaterialen, en technische ondersteuning kunnen dus met een gerust hart aan de zusjes SALM EN KIPP en Instrument Solutions worden toevertrouwd.

Geschreven door