Projectleiderschap leidt tot bredere kennis over PCR-methoden

icon.highlightedarticle.dark Normalisatie
10 juni 2024
PCR - moleculen
PCR - moleculen | Foto: NEN

Onder Nederlands leiderschap ontwikkelen experts een internationale technische specificatie voor kwaliteitseisen en validatie van Polymerase Chain Reaction (PCR)-methoden voor water (ISO/TS 16099). Deze leidende rol heeft als resultaat meer kennis over PCR-methoden die worden ingezet voor de detectie van micro-organismen.

Voor bijna alle (drink)watertesten die op het laboratorium worden uitgevoerd, zijn normen opgesteld. In deze normen staan bijvoorbeeld afspraken over hoe een analysemethode uit te voeren en aan welke (kwaliteits)criteria deze moet voldoen.

Nederland heeft veel ervaring met de toepassing van PCR-methoden. Dit heeft in eerste instantie geleid tot de publicatie van NPR 7394:2022 ‘Water – Algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek voor micro-organismen en environmental DNA’.

NPR 7394 is vervolgens als leidraad gebruikt voor het opstellen van ISO/CD TS 16099 ‘Water quality – Polymerase chain reaction (PCR) for the detection and quantification of microorganisms and viruses – General requirements, quality assurance and validation’.

Toepassing van PCR-methoden

Met de toekomstige publicatie van ISO/TS 16099 kan de kwaliteit van een PCR-methode worden verbeterd, wat ten goede komt aan de betrouwbaarheid van deze analysemethode. PCR wordt nu al toegepast voor de detectie van micro-organismen (zoals E. coli en Legionella) en virussen (zoals COVID-19 of het norovirus).

Een aantal van deze methoden is vastgelegd in nationale normen, bijvoorbeeld: NEN 6234:2023 ‘Water – Detectie van Escherichia coli – Methode met reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR)’.

Ontwikkeling ISO/TS 16099

Experts uit verschillende landen delen hun ervaringen binnen de ISO-werkgroep ‘General requirements for PCR-based methods’ in verdiepende discussies over bijvoorbeeld de validatie van PCR-methoden. Het resultaat: meer kennis over PCR-methoden. Hiermee wordt ISO/TS 16099 naar verwachting een krachtige, betekenisvolle en breed gedragen richtlijn die belangrijk is voor de toepassing van PCR-methoden in laboratoria.

ISO/TS 16099 kan worden toegepast voor alle soorten water, waaronder afval-, drink- en oppervlaktewater. Onderdelen van ISO/TS 16099 zijn ook van toepassing op on-site methoden. Op dit moment bevindt deze technische specificatie zich in de interne commentaarronde en beoordelen nationale normcommissies voor watermicrobiologie uit meer dan vijftig landen de inhoud van ISO/CD TS 16099.

Draag bij aan bruikbare normen

Als u betrokken wilt zijn bij de verdere ontwikkeling van ISO/TS 16099, word dan lid van de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. De commissie is bijvoorbeeld interessant voor microbiologen en organisaties die actief zijn in de watersector, maar ook andere belanghebbenden zijn van harte welkom.

De normsubcommissie verzorgt alle inbreng vanuit Nederland in de internationale commissie: ISO/TC 147/SC 4 ‘Water quality – Microbiological methods’ inclusief de onderliggende internationale werkgroepen, zoals WG 28 ‘General requirements for PCR-based methods’.

Klik hier om direct naar de pagina van Microbiologische parameters te gaan icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Projectleiderschap leidt tot bredere kennis over PCR-methoden

NEN

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Lees meer