Deze state of the art analyzer met geïntegreerde monsterwisselaar van 100 posities analyseert naast TOC, TC, TIC en TN ook elementair koolstof (EC). EC kan zowel volgens DIN 19539 A als methode B bepaald worden. Bij methode A van DIN 19539 worden monsters op verschillende hoogten in de verbrandingsoven geplaatst. Elk niveau heeft een andere temperatuur. De eerste piek, bij 400 ° C is de TOC400 waarde, de piek bij 600 ° C is de ROC waarde en de laatste piek bij 900 ° C is de waarde voor TIC900. In sommige gevallen, afhankelijk van de matrix van het monster, kan de scheiding van ROC en TIC900 nog verder verbeterd worden. Na de verbranding van TOC400 wordt het dragergas zuurstof omgeschakeld naar een inert dragergas. Het monster wordt dan direct gepyrolyseerd bij 900 ° C, wat resulteert in een waarde voor TIC900, hierna wordt het inerte gas teruggeschakeld naar zuurstof voor de oxidatie van ROC. Deze laatste procedure volgt methode B van DIN 19539.

Geschreven door