De Belgische stad Leuven experimenteert op haar stadsbegraafplaats met een plantenlaboratorium. Hier wordt getest met aangepaste soorten bomen en struiken die beter bestand zijn tegen de toenemende hittegolven en langere periodes van droogte. Zo’n zestig boomtypes zullen getest worden op hun droogte- en hitteresistentie. Het gaat om zowel inheemse als uitheemse, zuidelijke soorten, waaronder vijg en albizia. Gekeken wordt in hoeverre de bomen en planten bestand zijn tegen de grilligheden van ons klimaat. Na drie jaar zal de stad de eerste conclusies kunnen trekken uit dit plantenlaboratorium om er haar voordeel mee te doen bij het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

plantenlaboratoriumklimaatverandering