Het RIVM heeft op 29 maart jl. de nieuwe ZZS-lijst gepubliceerd. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. De stoffen op deze lijst kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu, omdat deze mogelijk op termijn kankerverwekkend zijn, schadelijk kunnen zijn voor de voortplanting of zich kunnen ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper en benzeen. Perfluorheptaanzuur toegevoegd aan de nieuwe ZZS-lijst Ten opzichte van de vorige versie is per 29 maart jl. de stofn Perfluorheptaanzuur met CAS-Nummer 375-85-9 aan de ZZS-lijst toegevoegd. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van deze stof? Dan bent u verplicht om op zoek te gaan naar een minder schadelijk alternatief. Is vervanging niet mogelijk? Dan moet de uitstoot van deze stof beperkt worden tot het minimum. ZZS-lijst hetzelfde als de SVHC-lijst? De afkorting SVHC staat voor Substances of Very High Concern. Dit zijn stoffen die onder de CLP-verorderning geclassificeerd zijn als Carcinogeen, Mutageen of Reproductie Toxisch worden als ZZS bestempeld. Maar niet al deze stoffen zijn niet allemaal beoordeeld volgens REACH. Mogelijk voorbeelden daarvan zijn stoffen die ontstaan tijdens het werkproces en stoffen waarvoor een andere wetgeving van toepassing is, bijvoorbeeld medicijnen. Dit is dan ook de aanleiding geweest voor het RIVM om een eigen ZZS-lijst op te stellen. Meer weten over Zeer Zorgwekkende Stoffen? Op dit moment staan er 1656 stoffen/groepen op de totale ZZS-lijst. Wilt u meer weten over de aanvullende registratie- en vervangingsplicht? Of de nieuwe ZZS-lijst van 29 maart jl. in Excel ontvangen? Neem dan via de contactbutton contact met ons op.

Geschreven door