Bedrijven en wetenschappers hebben de Viralert Foundation opgezet om de verdere verspreiding van SARS-COV-2 te beperken. In teamverband wordt er onder meer nagedacht over het treffen van regelingen om een vaccin effectief in te zetten zodra het beschikbaar is. ‘Zolang een vaccin nog niet algemeen (dus in miljoenen aantallen) verkrijgbaar is, moeten er slimme beslissingen genomen worden over wie moet worden ingeënt. Uiteraard zouden eerstelijnsgezondheidswerkers en anderen prioriteit moeten krijgen, maar ook zou het uitermate jammer zijn om kostbaar vaccin te gebruiken voor degenen die al immuun zijn. Dit geldt ook voor het gezonde deel van de bevolking. Het efficiënt inzetten van een toekomstig vaccin vereist dat we nu beginnen met slim testen en hiervan betrouwbare resultaten bijhouden.’, staat te lezen op viralert.org. Delen van kennis staat centraal, stelt de stichting. ‘Alles dat we ontwikkelen, is open sourced CC-BY 4.0 en we werken wereldwijd samen om zo snel mogelijk tot de beste oplossingen te komen.’ De implementatiefocus zal op Nederland liggen. ‘Maar de software en methodologie kunnen worden overgenomen, hergebruikt en specifiek ingezet voor lokale implementatie waar dan ook. De analyse-, consumable- en hardware-ontwikkelingen komen beschikbaar tegen een redelijke prijs. Het recht om de technologie voor dit virus te gebruiken, berust bij de Stichting.’ De stichting stelt dat project nog maar net begonnen is en doet een oproep om te participeren.