Op 20 november 2019 heeft de TU Delft het Industrial Catalysis Lab geopend. Dit is een nieuwe hightech faciliteit om experimenten onder hoge druk en temperaturen uit te voeren. Het lab slaat de brug tussen de academische wereld — waar experimenten doorgaans onder lagere druk en op lagere temperaturen worden gedaan — en de industrie. Onderzoekers zullen zich onder leiding van de onlangs aangestelde prof. Atsushi Urakawa gaan richten op het ontwikkelen van katalytische processen voor de versnelling van chemische reacties voor de synthese van plastics, brandstoffen en kunstmest. Na de opening van het Industrial Catalysis Lab benadrukte Urakawa in de aula van de TU Delft tijdens zijn inaugurele rede ‘Catalysing Innovation and Sustainability’ dat vindingen die in het lab worden gedaan sneller naar de industrie moeten worden gebracht: “Normaal gesproken duurt het zeker twintig tot dertig jaar voordat een innovatie die op de universiteit is bedacht geïmplementeerd wordt in industriële processen. Gezien de snelheid waarmee het klimaat verandert is dat veel te langzaam. We kunnen het ons niet veroorloven er zo lang over te doen om de productie van onze belangrijkste chemicaliën te verduurzamen.”