Nederlandse Vereniging van Microbiologen waarschuwt ervoor laboratoria te betrekken bij het testen op het nieuwe coronavirus, die niet zijn ingevoerd in de strikte protocollaire werkwijze van de medische laboratoria en die niet de vereiste accreditaties hiervoor hebben. "Wij begrijpen dat er personen en instanties zijn die staan te springen om de medisch microbiologische labs te ondersteunen bij de COVID-19-diagnostiek. Het is echter niet zo eenvoudig. We moeten garant kunnen staan voor de kwaliteit van onze diagnostiek. We kunnen het ons nu niet veroorloven om te tornen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg, en patiënt- en personeelsveiligheid." Een van de risicofactoren is contaminatie tijdens het pcr`en. Het vermenigvuldigen van RNA is een cruciale schakel in dit proces is, stelt de vereniging. Samengevat: `Daar moet je garanderen dat er geen RNA van eerdere monsters ‘versleept’ wordt van monster tot monster. Dit kan leiden tot vals-positieven, met als implicatie dat mensen die niet besmet zijn met het nieuwe coronavirus, wel als besmet met het virus aangewezen worden.`