Nieuw jaar, nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021. Aan de nieuwe SZW-lijst zijn een fors aantal stoffen toegevoegd ten opzichte van de SZW-lijst, gepubliceerd in juli 2020. Zijn er wijzigingen in het eigen register van de gevaarlijke stoffen? Vergeet dan onderstaande niet. Wat zijn CMR stoffen Stoffen met een CMR classificatie kunnen kanker veroorzaken (carcinogeen), ook kunnen deze stoffen onze genen beschadigen (mutageen) of schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reproductietoxisch) Nieuw veiligheidsinformatieblad Is er met de nieuwe SZW-lijst sprake van één of meerdere wijzigingen in het eigen register? Vergeet dan niet om uw leverancier voor deze producten te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad. CMR registratieplicht Sinds 1 januari 1994 is het verplicht om een registratie bij te houden op persoonsniveau wanneer u binnen uw bedrijf, organisatie of instelling gebruik maakt van stoffen met een CMR classificatie. Dat is opgenomen in de Arbowet. Vervangingsplicht CM-stoffen In Artikel 4.17 van het Arbobesluit is opgenomen dat u verplicht bent (wanneer technisch uitvoerbaar) actief op zoek te gaan naar alternatieven om de door u gebruikte CM-stoffen te vervangen. Natuurlijk is het voor de inspectie SZW lastig om te beoordelen of vervanging mogelijk is. U kan dit natuurlijk het beste zelf beoordelen, maar kunt u dit ook verantwoorden? Hulp nodig Wenst u meer informatie over bijvoorbeeld de CMR registratieplicht? Weten welke stoffen er zijn toegevoegd ten opzichte van de SZW lijst, gepubliceerd in juli 2020? Of wilt u de directe link ontvangen naar de SZW-lijst van 4 januari 2021? Of de Nieuwe SZW-lijst in Excel ontvangen? Neem dan contact met mij op via de contactbutton.

Geschreven door