Elk jaar sterven zo’n 3000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen door stoffenblootstelling. Deze aandoeningen zijn niet direct meetbaar. Maar komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Om deze reden is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CM(R) stoffen een registratie bij te houden. Daarom publiceert de overheid tweemaal per jaar een nieuwe SZW lijst. De nieuwe SZW lijst van d.d. 31 december 2019 ontvangen in PDF? Neem dan contact met ons op via de button aan de rechterzijde. De SZW lijst bestaat uit stoffen en processen die * door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,en/of * door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend. Vervanginsplicht CM-stoffen Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende- en/of mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting. Niet het geval? Dan kunt u het eerder door ons gepubliceerde artikel lezen in de rubriek: gerelateerde berichten. Oplossingen van ITIS Op zoek naar handvatten om gestructureerd invulling te geven aan het 4-stappenplan? Kijk dan onze bedrijfspagina voor meer informatie over SOFOS 360(voorheen GROS) en Chemwatch. Beide applicaties worden door een groot aantal bedrijven in Nederland gebruikt om het stoffenbeleid op orde te brengen en zijn bekend bij de Inspectie SZW.

Geschreven door