Op 20 april jl. heeft het RIVM de lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (PZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Sinds de vorige lijst -gepubliceerd in oktober 2020- zijn er 26 nieuwe stoffen toegevoegd en 11 stoffen verwijderd. De totale PZZS-lijst bevat op dit moment 324 stoffen. Wat zijn Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen Naast de totale ZZS-lijst houdt het RIVM ook een Potentiële ZZS-lijst bij. Voor de stoffen die voorkomen op deze lijst is op dit moment niet zeker of deze ook daadwerkelijk zeer zorgwekkend zijn. Dat kan omdat gegevens op dit moment nog ontbreken of de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden. Wanneer dat onderzoek is afgerond kan een stof van de PZZS-lijst worden verwijderd of definitief gezet worden op de totale ZZS-lijst. Doel en criteria van de PZZS-lijst De PZZS-lijst is een hulpmiddel voor bedrijven en verleners van vergunningen. Het doel van deze lijst is bedrijven informeren over deze stoffen om de uitstoot van deze stoffen uit voorzorg te beperken. Meer informatie Wilt u weten welke stoffen er op 20 april jl. zijn toegevoegd/verwijderd op de PZZS-lijst? Of de nieuwe PZZS-lijst in Excel ontvangen? Neem dan contact met mij op via de contactbutton.

Geschreven door