Avans+ heeft een cursus van 2,5 dag ontwikkeld waar u leert om interne trainingen effectieven en efficiënter uit te voeren. Vaak zijn trainers, werkveldbegeleiders en collega’s op grond van hun specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden actief binnen het overdragen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Tijdens deze cursus verwerft u kennis en verbreedt u uw pedagogische- en didactische vaardigheden op het gebied van inwerken, opleiden en begeleiden van collega’s of studenten. Binnen de cursus liggen de accenten vooral op communicatieve vaardigheden, groepsdynamische processen en het effectief inspelen op de verschillende leerconcepten, leerstijlen en leervragen in relatie tot de gewenste opbrengsten. Doelgroep U bent inhouds- en/of ervaringsdeskundige en vanuit deze (werk)ervaring begeleidt u collega’s, studenten en/of relaties in de branche waarin u werkzaam bent. U wilt de effectiviteit en impact van het gericht opleiden verbeteren om collega’s en/of controlerende instanties, bijvoorbeeld tijdens GMP of ISO inspecties, te laten zien dat u bevoegd bent om deze werkzaamheden op u te nemen. Het programma is als volgt opgebouwd: Op dag 1 draait het om groepsdynamische processen en communicatie, deze dag zal zeer interactief zijn met onder andere de inzet van een trainingsacteur. Op dag 2 wordt ingegaan op Pedagogische en didactische vaardigheden. De laatste dag sluit u af door te reflecteren op de praktijkopdracht die u in uw eigen omgeving heeft uitgevoerd. De training zal plaatsvinden op 5-6 april en 19 april 2018. Voor informatie kunt u contact opnemen met opleidingsmanager Helga Walters van Avans+

Geschreven door