Moet ik een mengsel met daarin lage concentraties van een CMR stof ook behandelen als CMR? En moet ik voor deze stof ook voldoen aan de registratie- en vervangingsplicht? Antwoord op deze vraag? In samenwerking met onze partner Brandweer informatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) geven wij antwoord op deze vraag. Wat zijn CMR-stoffen? Stoffen kunnen ingedeeld zijn in carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch. Nog abstracter: kankerverwekkend, schadelijk voor het erferlijk materiaal of schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht. Deze stoffen worden ookwel CMR-stoffen genoemd. Maakt men binnen uw bedrijf, organisatie of instelling gebruik van één of meerdere CMR-stoffen? Dan heeft u naast de wettelijke registratieplicht (lees hier meer over in het bericht onder dit item, rubriek gerelateerde artikelen) ook een vervangingsplicht voor de CM-stoffen. CM-stoffen en de vervangingsplicht Elk bedrijf dat gebruik maakt van CM-stoffen is wettelijk verplicht om actief op zoek te gaan naar alternatieven. Dat staat in artikel 4.13 van het Arbobesluit. Is er geen vervanging mogelijk? Dan moet de werkgever er alles aan doen om de blootstelling te beperken tot het minimum. Vergeet ook niet te registreren welke inspanning u heeft uitgevoerd om bovenstaande te controleren. Mengsels met daarin lage concentraties CMR-stoffen Nu ik bovenstaande heb uitgelegd wilt u natuurlijk antwoord op de vraag of mengsels met daarin lage concentraties van CMR-stoffen ook behandeld moeten worden als CMR. Geldt hiervoor ook de aanvullende registratie- en vervangingsplicht? In de CLP-verordening zijn hiervoor verschillende concentratiegrenzen vastgelegd, namelijk: - Carcinogeen: Carc. Cat 1A/1B (H350) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Carc. Cat 2 (H351) heeft een concentratiegrens van 1% - Mutageen: Muta. Cat 1A/1B (H340) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Muta. Cat 2 (H341) heeft een concentratiegrens van 1% - Reprotoxisch: Repr. Cat 1A/1B (H360) heeft een concentratiegrens van 0,3% en Repr. Cat 2 (H361) heeft een concentratiegrens van 3% Specifieke concentratiegrenzen Het is lastig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag in hoeverre mengsels met daarin lage concentraties CMR-stoffen ook behandeld moeten worden als CMR. Er kunnen namelijk ook nog specifieke concentratiegrenzen bestaan (in Annex VI van CLP of in het ECHA-registratieformulier) die afwijken van de generieke concentragiegrenzen. Hulp nodig? Heeft u na het lezen van dit kennisitem nog vragen? Neem dan contact met mij op via de contactknop. Dan breng ik u graag vrijblijvend in contact met de specialisten van BIG voor een betrouwbaar- en deskundig advies.

Geschreven door