Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Analyse
104 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen

Polymer Technology Group Eindhoven (PTG/e) – met wortels in het Brainport-ecosysteem van de TU/e-campus – voert materiaalonderzoek en -innovatie uit op het gebied van polymeren, kunststoffen en hybride materialen. Multinationals, MKB’s en start-ups kloppen aan voor advies en R&D-ondersteuning.

Redactie: Marjan Hammink | Fotografie: Marco Vellinga

Sinds de oprichting in 2004 heeft PTG/e als onafhankelijke schakel tussen bedrijfsleven en universiteit talloze (internationale) ondernemingen ondersteund met haar kennis en expertise op het gebied van polymeren en hybride materialen. CEO dr. Laurent Nelissen staat aan het hoofd van de groep van 20 specialisten: “We werken in multidisciplinaire teams, zodat we vanuit meerdere oogpunten de opdrachten kunnen bekijken. Dat is voor ons de ‘chain of knowledge’. Dit geldt zowel voor de kennisniveaus als de vakgebieden.” Nelissens teams bestrijken diverse chemische disciplines — analytische, (an)organische, fysische, polymeer- en katalysechemie — en de domeinen natuurkunde, materiaal-/polymeertechnologie, werktuigbouwkunde en reologie.

Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen
Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen

Catalyst

“Wat ons bindt met de Technische Universiteit Eindhoven? We zijn ontstaan uit de universitaire vakgroep ‘Polymer Technology’ van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Alle aandelen zijn 100% in handen van TU/e. We zijn een dochter van TU/e, maar we opereren volledig onafhankelijk in de markt.”

“We werken als material innovators met multidisciplinaire teams”
PTG/e CEO dr. Laurent Nelissen

“We hebben onze eigen labs met bijbehorende infrastructuur. Doordat we een volle dochter zijn, mogen we ook gebruik maken van de infrastructuur en het netwerk van de TU/e. Met die up-to-date infrastructuur zijn allerlei soorten polymerisaties en organische syntheses uit te voeren in verschillende chemische laboratoria, waaronder een uniek olefinen-polymerisatie platform.”

Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen
Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen

Literatuuronderzoek

De multidisciplinaire teams werken gemiddeld gelijktijdig aan zo’n 18 projecten. De activiteiten variëren van Contract R&D, Analyse en Advies tot In-House Trainingen. De expertisegebieden zijn Chemistry, Advanced Materials, Sustainable Materials en Processing en Performance.

Nelissen: “Het meeste onderzoek wat we doen is contractresearch voor grote bedrijven. In dat kader ontwikkelen of modificeren we mono- en polymeren, waarbij we het IP [intellecual property, red.] aan de bedrijven geven. Op onze 46 moederpatenten zijn we heel trots.”

Onder R&D valt nadrukkelijk ook literatuuronderzoek: “Want veel multinationals hebben dat literatuuronderzoek uitbesteed. Wij hebben onbeperkt toegang tot een van de beste bibliotheken van Europa, die van de Universiteit Eindhoven. Misschien vinden wij wel octrooien die al verleend zijn! Dan kun je wel iets gaan proberen te modificeren, maar dan ga je misschien in tegen een patent. Kijk, dat vinden grote bedrijven heel waardevol.”

Modificatie

Zowel voor die grote bedrijven alsook voor midden- en kleinbedrijf in de Benelux combineert de Advanced Materials groep fysische met chemische kennis en maakt op die manier slimme verbindingen tussen materialen. Dat kan gaan om het mengen van twee kunststoffen, het combineren van anorganische en organische materialen of het met vezels versterken van een materiaal. Preciezer gezegd, als op het grensvlak van materialen een bepaalde interactie gewenst is, dan is deze wellicht haalbaar via modificatie van één of meerdere materialen.

Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen
Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen

Mechanisch testen

Binnen Sustainable Materials richten de onderzoekers zich op het ontwikkelen van duurzamere materialen. “We werken aan projecten die bijdragen aan de huidige energietransitie. Dat zijn voor ons ook wel de kersen op de taart, hier praten we over life changing – world changing-onderzoek. Bijvoorbeeld het membraan wat we ontwikkeld hebben voor het Blue Energy1-project op de Afsluitdijk: het is geweldig dat we daar ons steentje ook aan mogen bijdragen. Momenteel werken we ook aan andere bijzondere projecten, echter dat valt onder geheimhouding.”

“Voor mechanisch testen hebben we trekbanken en impacttesters”
Laurent Nelissen

De Processing en Performance groep bootst met kleine hoeveelheden materiaal procescondities na op laboratoriumschaal. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een mini-extruder, kneder of compounder. Omdat de benodigde hoeveelheid materiaal klein is, kan zeer snel een groot aantal ‘recepten’ gescreend worden, waarna de materiaaleigenschappen geanalyseerd worden.

Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen
Article image of: Materiaalexperts beantwoorden alle onderzoeksvragen

Netwerk

Zo’n 10% van de werkzaamheden vult Nelissen met het organiseren van in house-trainingen op het gebied van polymeren. Dit kan in de vorm van een seminar van een dag(deel) of een cursus op maat van enkele dagen.

“We acteren nu ook als servicelab binnen Twice”
Laurent Nelissen

“Er zijn bepaalde bedrijven die jaarlijks terugkomen en graag bijgepraat willen worden over de meest recente ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat ze een specifiek kunststof- en/of materiaalkarakterisatievraagstuk met ons willen uitspitten. Dat maatwerk bereiden wij dan voor; denk daarbij aan groepen van 15 deelnemers van minimaal HBO-niveau. Omdat we een breed netwerk van specialisten op diverse expertisegebieden hebben, kunnen indien gewenst een hoogleraar van de TU/e inschakelen.”

Servicelab

“Wij hebben onze kantoren en labs bij Twice gevestigd. Speciaal voor alle huurders van Twice die op dit moment geen extra labs kunnen huren omdat er een tekort is, of gewoonweg korte analyseopdrachten hebben en geen lab, maar wél een onderzoekspartner nodig hebben om te helpen met hun onderzoeksvragen, acteren we binnen Twice als servicelab. Doordat we zijn aangesloten in het netwerk van Twice is dit snel schakelen. Zo kunnen we elkaar helpen.”

________________________________________________

Over TWICE

TWICE stimuleert de ontwikkeling van jonge en groeiende innovatieve hightechbedrijven door het bieden van professionele bedrijfshuisvesting, hoogwaardige infrastructurele voorzieningen en services. Binnen TWICE zijn ongeveer 140 innovatieve bedrijven gevestigd in kleinschalige kantoorruimten en/of ingerichte laboratoria in een van de zes thematische hubs op twee hightech hotspots in de Brainport-regio; TU/e Campus en High Tech Campus Eindhoven.

De zes formules zijn:
• Twinning (ICT, (embedded) software en elektronica)
• Catalyst (electrotechniek, werktuigbouw en (bio)chemie)
• Alpha (start-up hub)
• ßeta (hightech R&D)
• Mμ (lifetech en new energy)
• Workplace Vitality hub (WPVH).

Als hightechondernemer ben je op deze hotspots verzekerd van de beste ruimten, voorzieningen en services.

TWICE is op weg om in 2022 in de Brainportregio uit te groeien tot de grootste community gericht op groeiversnelling. Ze biedt de ondernemer naast een groot netwerk van adviseurs en investeerders, onder meer kennis en tools, events en borrels, ondersteuning in marketingcommunicatie en niet onbelangrijk… een prettige sfeer. TWICE is een publiek-private samenwerking met als aandeelhouders: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Gemeente Eindhoven, Rabobank Eindhoven-Veldhoven en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonnerenicon.arrow--dark