Voor het werken met gevaarlijke stoffen is het wettelijk verplicht om medewerkers preventief medisch onderzoek aan te bieden bij aanstelling, bij uitdiensttreding en in specifieke gevallen zoals bij een hoge blootstelling als gevolg van een incident of bij zwangerschap. Hoe hiermee om te gaan als er met zoveel verschillende soorten gevaarlijke stoffen wordt gewerkt? Dit jaar is de ’Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen’ uitgebracht door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat bij preventief medisch onderzoek in laboratoria ook aandacht moet worden besteed aan alle organen waar de chemicalien waarmee gewerkt wordt op in kunnen werken. Omdat in de meeste laboratoria met veel verschillende chemicalien wordt gewerkt gaat het daarbij om huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, ogen, hart, lever, nieren, zenuwstelsel en gehoor. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan werkzaamheden met kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen. Voor het werken met mutagene en reproductieschadelijke stoffen is een preventief consult met ruimte voor een gesprek over kinderwens, zwangerschap en borstvoeding geindiceerd. Dit is ook voor mannelijk personeel met een kinderwens relevant.