Ping Properties heeft nadere details vrijgegeven over het verbouwen van Teijin Aramids voormalige hoofdkantoor met laboratoria tot hoogwaardig kantoorgebouw. De 70.000 m² aan kantoor- en laboratoriumgebouwen op het voormalige Akzo-Nobel-ENKAterrein werden in 2012 opgekocht door het vastgoedbedrijf. Het hele complex gaat nu deel uitmaken van een grootschalig binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waar wonen, werken en onderwijs samenkomen. Hierbinnen wordt het oude, leegstaande laboratoriumgebouw van Teijin Aramid omgevormd tot het nieuwe hoofdkantoor in een huurconstructie. De kolos van circa 6.000 m² groot krijgt hoogwaardige klimaatinstallaties en duurzaamheidsvoorzieningen. De herontwikkeling van het pand omvat een gedeeltelijke sloop van het gebouw, asbestsanering en het aanbrengen van een architectonische gevel die het energieverbruik minimaliseert en een internationale uitstraling geeft. De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal 2020.