Veel laboratoria blijken in de praktijk nog steeds te veel tijd te besteden aan de logistieke afhandeling van diverse processen. Zo wordt de inventaris nog op papier of met behulp van spreadsheet bijgehouden, al dan niet in combinatie met externe systemen. Het gebruik van chemicaliën stelt bovendien nogal wat aanvullende eisen aan het lab. Het gaat bij het gebruik van chemicaliën dus niet alleen over de eisen voor een doelgericht logistiek beheer, vanuit een efficiency- en kostenoogpunt bekeken. Er wordt daarnaast een actief beleid verlangt ten aanzien van de omgang met (gevaarlijke) chemische materialen. Zo wordt bijvoorbeeld voldoende inspanning verwacht om medewerkers te informeren over het werken met chemicaliën. Relevante documenten behoren voor gebruikers makkelijk toegankelijk en direct beschikbaar te zijn. Een slecht beheer van chemicaliën kan verregaande gevolgen hebben voor de veiligheid en aansprakelijkheid van uw lab. De inzet van een LIMS (Laboratorium Information Management System) kan dan ook een uiterst effectief hulpmiddel zijn bij de invulling van deze eisen. lisa.lims en Smart Logistics lisa.lims, het LIMS platform van t&p optimaliseert de logistieke keten van uw laboratorium en neemt de administratieve rompslomp graag van u over. Enerzijds door het up-to-date van de inventarisatie en anderzijds door het bijhouden en beschikbaar stellen van actuele (veiligheids) informatie. lisa.lims biedt meer dan de logistieke opslag van materialen alleen. Het platform combineert beheer en management van de inventaris met relevante instructies en veiligheidsdocumenten van chemicaliën die van toepassing zijn in uw laboratoriumpraktijk. De modulaire opbouw lisa.lims maakt het mogelijk om: Monsters en/ of (R&D) formuleringen en recepten te koppelen aan het grondstoffen- en chemicaliënverbruik en deze real-time in mindering te brengen op beschikbare voorraden. Voorraden te minimaliseren en verantwoordelijke personen hierover te informeren en bestellingen, indien gewenst, geautomatiseerd af te handelen. Chemicaliën te classificeren en gevaarduiding en voorzorgsmaatregelen aan te geven te nemen door de vermelding van H- en P-zinnen en GHS-pictogrammen. CAS nummer te vermelden en actuele MSDS-veiligheidsbladen (Material Safety Data Sheet) direct te raadplegen. Kortom, Smart logistics in optima forma! Verdere informatie over lisa.lims het LIMS-platform van t&p vindt u op de website https://www.t-p.com/nl/ of bel Emile Bezemer direct: +31 (0)6-1395.3114 voor een vrijblijvende presentatie of demo van lisa.lims, het LIMS platform van t&p.x

Geschreven door
LogistiekLIMS