In de eerste editie van 2017 staan we stil bij het meten aan voeding en de relatie tussen voeding en gezondheid. Voedselfraude is wereldwijd een groeiend probleem met grote financiële schade tot gevolg bij merkfraude en risico’s voor de gezondheid als er stoffen als melamine aan babymelk worden toegevoegd. Met authenticiteitsonderzoek kan gerotzooi met voedsel achterhaald worden. Welke analysemethoden kunnen hiervoor worden ingezet? Gezonde voeding is een trend, maar wat is waar van de claims op dit vlak en in hoeverre zijn ze wetenschappelijk onderbouwd? En wat is de waarde van bijvoorbeeld slimme testapparatuur en apps om snel in het lab of zelf thuis de effecten van voeding op gezondheid te bepalen?