De Raad voor Accreditatie (RvA) wijst op het belang van accreditatie van laboratoria die testen voor het nieuwe SARS2-coronavirus uitvoeren, mede vanwege een toename van een niet-gereguleerd aanbod inzake monstername en laboratoriumtests. Zo zijn er landelijk op diverse plaatsen mogelijkheden om zogenoemd ‘Drive-thru’ te testen, waarbij er in de auto een monster van bijvoorbeeld de chauffeur wordt genomen bij een mobiele testlocatie. De diagnostische waarde en betrouwbaarheid van een niet-gereguleerde test-aanbod is niet altijd voldoende aantoonbaar, stelt de RvA. De RvA stelt: `Nederlandse medische diagnostische laboratoria zijn geaccrediteerd volgens de internationale standaard ISO 15189. Deze norm stelt eisen aan de competenties en kwaliteit van medische laboratoria. De methodieken in het werkproces zoals de monsterafname en het testproces zijn binnen de infectiezorgketen zeer belangrijk. In aanvulling daarop worden in deze norm eisen gesteld aan de diagnostische competenties van het laboratorium zodat de testresultaten leiden tot betrouwbare conclusies en diagnoses. De Raad voor Accreditatie beoordeelt de competentie, onpartijdigheid en de consistente bedrijfsuitvoering van de medische laboratoria. Met een accreditatieverklaring bevestigen wij vertrouwen te hebben in deze laboratoria. Een geaccrediteerd laboratorium is herkenbaar aan een RvA-logo met een L- of M- nummer. Op onze website (vindt u een lijst van geaccrediteerde laboratoria en de activiteiten waarvoor ze zijn geaccrediteerd. Medewerkers van de RvA kunnen altijd helpen met zoeken.`