Laboratoriummedewerkers hebben (of krijgen misschien) geen tijd voor kwaliteit, ze zijn te druk, of: dat is toch voor de afdeling QA? Herkenbaar? Eerlijk is eerlijk, ik ben ze nog niet zo heel veel tegengekomen, organisaties die – zoals het nu bedoeld is in o.a. 17025 – de kwaliteitstaken verdeeld hebben over diverse medewerkers in plaats van alles op het bureau van de kwaliteitsfunctionaris te leggen. Want het gaat toch over kwaliteit? Productie krijgt altijd voorrang, logisch ook want daar wordt het geld verdiend, dat is meer tastbaar dan het werk van QA. Wat echter vergeten wordt, is dat kwaliteit heel vaak de basis is. Wat is kwaliteit? Kwaliteit is voldoen aan de eisen van de klant, of beter, aan de eisen van alle belanghebbenden. En dat zijn er veel meer dan alleen de klant. Denk aan overheden, denk aan omwonenden van een laboratorium, denk aan personeel, klanten, bestuurders, leveranciers, accrediterende en certificerende organisaties, enzovoorts. Feit is dat steeds meer gevraagd wordt om een aantoonbaar kwaliteitsbewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een accreditatiecertificaat. En ja, daar zijn eisen aan verbonden. Laten zien dat je aan die eisen voldoet, dat is waar een laboratorium inspanningen voor moet verrichten. Dat gaat soms best ver, dat kost tijd. Dat stopt ook zeker niet bij de persoon die kwaliteit in zijn/haar takenpakket heeft zitten. Juist niet. Verantwoordelijkheid. Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van eenieder die bij het proces betrokken is. Ook de diensten die zo op het oog niks met de kwaliteit te maken hebben, zoals ICT, HRM, Inkoop, Finance enz. Ook zij hebben een belangrijke rol in het proces. In een ideale situatie is er van elke afdeling, van elk team, iemand aangewezen voor een deel van de kwaliteitstaken. Die persoon communiceert ook namens de afdeling met QA. Er is regelmatig overleg, men weet precies wat de knelpunten zijn, waar zich risico’s maar zeker ook kansen voordoen, kortom: het is een beheerst proces waarin collega`s samenwerken om een doel te bereiken. Feestje. In de praktijk blijkt echter nog vaak dat kwaliteit een feestje is van de kwaliteitsfunctionaris, nog te weinig geïntegreerd is in de dagelijkse gang van zaken. Een gemiste kans. Want kwaliteit is ook leuk, zeker als je merkt dat je inspanningen effect hebben, dat er vooruitgang geboekt wordt, dat er minder afwijkingen voorkomen. Dat kan niet alleen door QA uitgevoerd worden, juist niet. Want de mensen die in het proces werkzaam zijn, zijn de specialisten, zij weten als geen ander wat er gedaan kan worden om verbeteringen door te voeren, waar de eventuele risico’s zitten. KwaliTIJD. Dus, doe net als een consultancyklant van mij: geef de medewerkers kwaliTIJD een aantal uren per week waarin ze zich kunnen bezighouden met verbeteringen, interne audits, documenten aanpassen, enzovoorts. Je zult zien hoe snel dat effect heeft en hoe goed de samenwerking kan worden. Tijd voor kwaliteit geeft over de hele linie tijd om echt verbeteringen door te voeren.

Geschreven door