Kwaliteitsmanager evolueert naar QESH-manager

icon.highlightedarticle.dark Kwaliteit
303 bekeken Laatste wijziging: 31 mei 2023
Anita te Riet
Anita te Riet | Foto: FOODNote

Steeds vaker zie ik de move van kwaliteitsmanager naar QESH-manager. Betekent dat dat kwaliteit nu samengaat met veiligheid? Dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het bordje van een en dezelfde persoon komen te liggen? En waarom is dat?

Anita te Riet adviseert de redactiecommissie van LABinsights

Een van de gedachten die bij me opkomen is dat de ‘oude’ kwaliteitsmanager de organisatie rondom kwaliteit gewoon goed voor elkaar heeft. Dus het werken volgens de geldende norm(en), controles uitoefenen, goede borgingspunten inregelen – dit steeds meer op basis van risicogebaseerd denken. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Immers, kwaliteit en veiligheid moeten beide aan normen voldoen, zijn beide afhankelijk ook van medewerkers die zich al dan niet aan instructies houden en onvolkomenheden signaleren en melden. Zoals je procedures hebt om aan kwaliteitseisen te voldoen, zo zijn er ook procedures om de veiligheid in het laboratorium te borgen. Waar kwaliteit inmiddels behoorlijk ingeburgerd en geaccepteerd is – het is belangrijk dat de klant op de resultaten kan vertrouwen en dat vinden we normaal – valt er soms op het gebied van veiligheid nog winst te behalen.

Ik zie helaas toch nog dat er op sommige plekken te weinig gebruik wordt gemaakt van de Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) die de werkgever nota bene verplicht beschikbaar moet stellen. Dat gebruik, zo leert de ervaring, staat of valt met toezicht, durven aanspreken, handhaven. Als binnen de organisatie dan de beslissing wordt genomen komt om ook hier een – al dan niet gecertificeerd – managementsysteem voor in te richten, met de bijbehorende procedures, controles en actiepunten, dan houdt men zich mogelijk wel aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Met de QESH-afdeling als toezichthouder.

En wees je ervan bewust dat je dat vooral voor je eigen veiligheid doet, naast die van je collega’s. Hoe fijn is het dat je na het werk weer gewoon lekker thuis aan tafel kunt schuiven, alle ogen, vingers e.d. nog intact?

Tja, dan wordt het ooit ook normaal om je aan veiligheidsregels te houden, net zoals kwaliteit al behoorlijk ingebakken is! Wat er dan volgt na QESH? Misschien wel iets met milieu er bij in, de tijd zal het leren. Ik wens eenieder een veilige werkomgeving.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonnerenicon.arrow--dark