Er verdwijnen steeds meer kwaliteitscontrolelabs. Het lab is een kostenpost en een contractlab kan het QC-werk net zo goed en veel goedkoper doen. Klopt dat wel? In onze komende editie zoomen we in op de QC-labs. Werkt u in zo’n lab en heeft u WEL bestaansrecht? Beargumenteer waarom uw lab onmisbaar is... <b>Reactie uit de industrie</b> Bij kwaliteitsproblemen in de productie kan dit sneller onderzocht worden aangezien we op dezelfde locatie zitten. Een contractlab werkt voor verschillende firma’s en die werken per binnenkomend project. Hierdoor dient er rekening gehouden te worden met wachttijden hetgeen in de productie vaak niet kan omdat elke minuut niet produceren geld kost. Hiermee samengaande is de staalname sneller bij een eigen labo en kan de kwaliteitsevolutie makkelijker opgevolgd en geëvalueerd worden aangezien dit steeds door eenzelfde persoon wordt uitgevoerd. Ervaring wordt hierdoor opgebouwd en kan er doelgerichter gewerkt worden. Bij een contractlab is de kans groot dat telkens iemand anders de testen uitvoert. Bovendien kunnen resultaten van een eenzelfde test verschillend zijn indien deze door telkens andere personen worden uitgevoerd. <i>Naam en adres bekend bij de redactie</i>