Volgend jaar de RI&E niet op orde? Dan volgt direct een boete. Het is één van de genoemde zaken in het Jaarplan Inspectie SZW 2020. Waarom dit nodig is? Omdat uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bedrijven beschikt over een RI&E waarin belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet dus omhoog. In het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019-2022 gaat de Inspectie SZW ook anders inspecteren. Niet alleen de overtreding zal centraal staan, maar men gaat breder kijken. Met werkgevers zal gesproken worden over de veiligheidscultuur. Op deze manier hoopt men de preventie te bevorderen en herhaling te voorkomen. Bedrijven met gevaarlijke stoffen In Nederland maken naar schatting 100.000 bedrijven gebruik van gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% het stoffenbeleid op orde heeft. Soms is er sprake van onwetendheid. Maar in een aantal gevallen is er sprake van nalatigheid. Om deze reden besteedt de overheid extra aandacht aan voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast richt het programma zich op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR). Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven (gaan) voldoen aan het 4-stappenplan. Hulp nodig bij uw stoffenbeleid? Of wilt u het Jaarplan Inspectie SZW 2020 ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.

Geschreven door