Tijdens de jaarlijkse Thermische Analyse Werkgroep Nederland Analytical (TAWN) bijeenkomst werd hier deze nieuwe innovatie gepresenteerd. De TAWN groep bestaat uit specialisten op het gebied van thermische meetapparatuur en werken veelal in onderzoekscentra van de bekende multinationals of bij de diverse instituten en of universiteiten in de Benelux. Deze nieuwe innovatie zorgt voor een grote verschuiving binnen de wereld van de dynamische differentiecalorimetrie. Tijdens de laatste WoTS 2018 werd deze nieuwe innovatie reeds beloond met een podiumplaats. Dynamische differentiecalorimetrie, afkorting DSC is een meettechniek om warmtestromen van en naar een monster te meten. Daarbij laat men met het proefmonster en een referentie samen een nauwkeurig vastgesteld temperatuurverloop doorlopen. DSC technieken worden zeer breed toegepast. De techniek is niet alleen geschikt om smelt en kristallisatie te meten, maar ook om zuiverheid en polymorfie van farmaceutische stoffen te meten, de glasovergang van een polymeer, oxidatiestabiliteit, vloeistof fractie, uithardingsreacties, denaturatie van eiwitten, etc. Afhankelijk van wat gemeten dient te worden kan men opwarmend of koelend en eventueel isotherm meten. Tegenwoordig zijn alle instrumenten computergestuurd en beschikt men bij het apparaat over uitgebreide evaluatiesoftware. Met het innovatieve concept van deze nieuwe Chip-DSC 10 zal een mogelijke aardverschuiving ontstaan in deze specifieke wereld van thermische analyses. Door gebruik te maken van deze nieuwe geavanceerde Chip technologie worden monsters sneller opgewarmd en zal de koeling navenant in tijd afnemen en geeft de gebruiker dus veel tijdwinst en de mogelijkheid om meer monsters te kunnen meten dan t.o.v. de verouderde bestaande DSC systemen.Met de introductie van deze intelligente Chip zullen toepassingen met vervuilde monsters en of explosieven nu meer een kans maken. Dergelijke monsters veroorzaken veel schade aan de oven die bij de bestaande DSC systemen nog moeten worden gebruikt,die dan in veel gevallen vervangen moet worden, hetgeen vaak een kostenpost is die gelijk staat aan een derde van de aanschaf van de DSC. Het energieverbruik van deze nieuwe Chip-DSC 10 is 90% lager dan bij de standaard DSC systemen en de ruimtebesparing is ongekend. De totale omvang van de Chip-DSC 10 bedraagt nog geen 0.045m². Het werken met deze nieuwe Chip–DSC 10 geeft de gebruiker dus ongekende voordelen en het werken met een DSC wordt nu veel leuker en aantrekkelijker. Saillant detail is dat er tijdens de presentatie van de heer Hans Marx van Linseis direct een analyse werd uitgevoerd door de Chip dsc op een polymeer monster. Ondanks het late tijdstip op vrijdagavond werden er veel vragen gesteld op deze nieuwe techniek. Wij zijn dan ook zeer content met deze grote interesse en we hopen uiteraard dat we hiermee de markt voor DSC kunnen binnenkomen.

Geschreven door