In de afgelopen jaren heeft de Inspectie SZW aan 60% van de BRZO bedrijven een bezoek gebracht. Heeft u in de afgelopen jaren geen bezoek gehad? In 2020 zal de Inspectie SZW aan alle BRZO bedrijven controleren. Dit heeft de Inspectie SZW op 9 december 2019 kenbaar gemaakt in een nieuwsbericht. Bent u benieuwd op welke drie thema`s de Inspectie SZW komend jaar gaat controleren? Lees dan snel verder. Blootstelling gevaarlijke stoffen bij BRZO bedrijven Dat het stoffenregister up-to-date moet zijn is inmiddels wel duidelijk geworden. Daarom gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen verder intensiveren. Waarom? Omdat dit bij 85% van de bedrijven nog altijd niet op orde is. Dit varieert van verouderde veiligheidsinformatiebladen tot aan de CMR registratie op persoonsniveau. Is het ook in 2019 niet gelukt om het stoffenregister op orde te krijgen? Dan is het tijd hier in 2020 serieus werk van te maken. Natuurlijk is het niet alleen van belang dit op orde te hebben om boetes te voorkomen. Uiteindelijk willen we allemaal zo lang mogelijk gezond blijven toch? De drie specifieke thema`s Inspectie SZW In het komende jaar zal de Inspectie SZW op drie thema`s specifiek controleren. Het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones. Extra controle op het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden. Ook wordt er gekeken of de door het bedrijf gebruikte veiligheidssystemen nog up-to-date zijn. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor veiligheid Een werkgever is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen. En de blootstelling aan stoffen beperken tot het minimale. Bent u benieuwd of er binnen uw bedrijf veilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u gebruik maken van de tool Zelfinspectie gevaarlijke stoffen. Oplossingen van ITIS Is uw stoffenregister toe aan een update? Neem dan eens een kijkje op de website van ITIS. Naast de eigen applicatie SOFOS 360 is ITIS ook agent van het internationale Chemwatch. Met beide oplossingen kunt u op gestructureerde wijze invulling geven aan het 4-stappenplan, opgesteld door de Inspectie SZW. Wenst u meer informatie over onze oplossingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende (online) demonstratie.

Geschreven door