Het Captos-monitoringsysteem voor de continue meting van temperatuur, druk, relatieve vochtigheid, CO2 en andere grootheden, is uitgebreid met een module voor het uitvoeren van homogeniteitstesten/mappings in koelkasten, broedstoven of ruimtes. Binnen de software is de test eenvoudig op te zetten en het rapport wordt in de applicatie automatisch gegenereerd. Met één muisklik is zowel het kalibratierapport van een sensor als het rapport van de homogeniteitstest op te roepen, wat bij audits en inspecties van pas komt. De homogeniteitstesten/mappings kunnen door de leverancier uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk voor een kortere of langere periode de hiervoor benodigde gekalibreerde apparatuur te huren.

Homogeniteitstesten