Bij het werken met chemicaliën staat veiligheid op nummer één, maar hoe creëer je awareness bij de analisten om hun eigen veiligheid en dat van de omgeving te kunnen waarborgen? Een aantal sprekers op het LabSafety event vertellen op welke manier zij medewerkers betrekken bij het thema veilig werken. Zo vertelt Michel Stuyts van BASF hoe zijn rol als veiligheidscoach bijdraagt aan het terugdringen van het aantal ongevallen. Daarna geeft Marloes Nieuwenhuis van Saxion inzicht in het lesprogramma Veiligheid voor HBO Life Science en hoe de praktische tips uit dit programma toegepast kunnen worden in het bedrijfsleven. Begin 2011 heeft BASF het initiatief opgepakt om te gaan werken met afdelingscoaches veiligheid. Doel is het aantal ongevallen terug te dringen. Per afdeling van gemiddeld 450 personen is er een coach aangesteld. Deze afdelingscoach veiligheid vormt de buffer tussen de centrale EHS-organisatie en operations/maintenance en ondersteunende diensten. De voornaamste focus is gedrag en cultuur. Michel Stuyts vertelt in zijn presentatie over dit veiligheidsinitiatief. Daarnaast zal hij toelichten hoe het lab omgaat met arbeidsveiligheid. Ook initiatieven, resultaten en verbeteringen komen aan de orde. Marloes Nieuwenhuis geeft tijdens haar voordracht praktisch tips, doe-opdrachten en ideeën uit het lesprogramma Veiligheid voor HBO Life Science. Dit lespakket laat zien hoe studenten kennismaken met de gevaren van (ongewenste) chemische reacties, run-a-ways, explosies en giftige gaswolken. Daarnaast wordt binnen het programma aandacht besteed aan het creëeren van een goede veiligheidscultuur en het inschatten van de risico’s voor en tijdens het werken op een lab of daarbuiten. Ervaar hoe Saxion deze thema’s aan de studenten bijbrengt en hoe dit ook binnen het bedrijfsleven toegepast kan worden. Interesse om beide presentaties bij te wonen? Bezoek de website van LabSafety 2019 om aan te registreren.