Veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab? Dan is het veiligheidsinformatieblad(VIB) onmisbaar. Daarom is elke leverancier van chemische producten verplicht om een VIB aan te leveren aan iedereen die beroepsmatige handelingen verricht met een chemisch product. Denk hierbij aan onderzoek, opslag, het ompakken of distributie van stoffen. Nederlandse taal In Artikel 31(5) van REACH staat dat het VIB beschikbaar moet zijn in de taal van de lidstaat. In Nederland moet het VIB dus beschikbaar zijn in de Nederlandse taal. Alle andere talen zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan een verbetering van de veiligheidscultuur. Verplichting leverancier Een leverancier is verplicht om bij levering van een chemisch product het VIB mee te sturen. Treedt er binnen een jaar na levering een wijziging op in het VIB? Dan moet de leverancier deze direct communiceren aan de afnemer. Hierna ligt de verantwoordelijkheid voor het updaten van het VIB bij de afnemer zelf. Leeftijd van het veiligheidsinformatieblad Een VIB mag tussen de 2-5 jaar oud zijn. Is er een nieuwe versie dan bent u verplicht deze in bezit te hebben. Het VIB eens per 3 jaar updaten kan een werkwijze zijn, maar het is verstandig om dit jaarlijks te (laten) doen. Heeft u de beschikking over een nieuw VIB? Dan is het verstandig om de oude versie te bewaren. Waarom? Dat kunt u lezen in de paragraaf hieronder. Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad Het is niet verplicht om een oud VIB te bewaren maar het ligt wel voor de hand, uit het oogpunt van aansprakelijkheid. Elke fabrikant, importeur, downstream-gebruiker of distributeur is verplicht om alle informatie die hij/zij nodig heeft om te voldoen aan de REACH verplichtingen tot tenminste 10 jaar te bewaren. Ook leveranciers van chemische producten zijn verplicht om alle informatie hiervan tot 10 jaar na de laatste levering te bewaren. Dit is opgenomen in Artikel 36 van REACH. Controleer de inhoud U bent verplicht om de medewerkers te informeren over de gevaren die een chemisch product met zich mee kan brengen voor de gezondheid en het milieu. Deze informatie moet op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn. Kijk kritisch naar de inhoud van het VIB en vertrouw niet zomaar op het veiligheidsinformatieblad van de leverancier. Heeft u twijfels over de kwaliteit van het VIB? Laat dan de inhoud controleren door een expert of voer zelf een VIB-check uit. SZW-lijst Aan de slag met een chemisch product? Controleer dan altijd of het product staat vermeldt op de SZW-lijst. Waarom? In dat geval heeft u aanvullende registratieverplichtingen op persoonsniveau. Daarnaast bent u verplicht deze gegevens te bewaren tot 40 jaar na beëidiging van de stoffenblootstelling. Hulp nodig? Of op zoek naar een software oplossing? Neem dan contact met mij op via de contactgegevens aan de rechterzijde van dit bericht.

Geschreven door