Op 5 juli jl. is de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Deze lijst kunt u gebruiken om te controleren welke stoffen binnen uw bedrijf geclassificeerd zijn als kankerverwekkend. Waarom het belangrijk is de nieuwe SZW-lijst door te nemen? Bij de inventarisatie gevaarlijke stoffen bent u verplicht bij de CMR-stoffen extra gegevens vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig om in de toekomst te bepalen of er een verband kan zijn tussen werk- en ziekte. Verplichtingen voor de CM-stoffen - Hoeveelheid CM- stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op vooraad heeft; - Een lijst van medewerkers die worden blootgesteld aan de CM-stoffen; - Verantwoording waarom u CM-stoffen gebruikt en waarom deze niet kan worden vervangen door een minder schadelijke stof; - Vermelding algemene- en preventieve maatregelen die u heeft genomen om blootstelling tot het minimale te beperken; - Registratie welke Persoonlijke beschermingsmiddelen uw medewerkers gebruiken. Verplichtingen voor de R-stoffen - Hoeveelheid R-stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op voorraad heeft; - Een lijst van medewerkers die worden blootgesteld aan de R-stoffen. Voor de verdachte stoffen (ZZS-lijst) - Voor verdachte R-stoffen dient u dezelfde extra gegevens vast te leggen als voor de R-stoffen - Voor verdachte CM-stoffen bent u niet verplicht hiervoor extra gegevens vast te leggen. Het is wel aan te raden deze te markeren, zodat u deze in de toekomst makkelijk terug kunt vinden als dat nodig is. (Bron: Zelfinspectietool opgesteld door Inspectie SZW)

Geschreven door