Automatisering in de labwereld in de vorm van geautomatiseerde opslagsystemen vergt specialistische hardware en software. In de wereld van biobanken worden nog extra eisen gesteld. Want blijft een robot wel functioneren bij temperaturen van -80 graden Celsius? En hoe zit het met de privacy? Op deze en andere vragen zal Erik Steinfelder, van BBMRI-ERIC, antwoord geven tijdens zijn lezing op het LabAutomation event. Doorbraken in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen zijn vrijwel onmogelijk zonder het gebruik van biobanken, waar biobanken niet kunnen bestaan zonder patiënten/donoren en hun consent. De verbindende factor voor alle betrokken partijen is het materiaal met bijbehorende data, waarbij de centrale vraag is hoe dit bereikbaar kan zijn voor wetenschap, zonder dat de privacy van de patiënt in het geding komt. BBMRI-ERIC verbindt als Research Infrastructure ruim 500 biobanken in Europa die gezamenlijk meer dan 100 miljoen monsters opslaan. Binnen deze groep biobanken maakt een groeiend aantal gebruik van geautomatiseerde opslagsystemen om het materiaal onder gecontroleerde omstandigheden op te slaan en de kwaliteit van zowel materiaal als data te waarborgen. Wat zijn de ervaringen tot dusver, de voordelen en risico’s van deze investeringen en in hoeverre kan het dit bijdragen aan een nog betere bescherming van de privacy van patiënten en donoren in de zoektocht naar nieuwe behandelmethoden? Erik Steinfelder van BBMRI-ERIC vertelt alle ins en outs tijdens zijn presentatie tijdens LabAutomation.