Geautomatiseerd vetafleesapparaat bij Qlip in Zutphen

icon.highlightedarticle.dark Automatisering
177 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Geautomatiseerd vetafleesapparaat bij Qlip in Zutphen

Automatische vetbepaling bij Qlip in Zutphen

Qlip is dé onafhankelijke expert op het gebied van analyses, inspecties en certificeringen in de zuivelketen in binnen- en buitenland. Haar klanten zijn actief op het gebied van zuivelproductie, -verwerking, -handel, retail en veeverbetering.

Er worden bij Qlip jaarlijks in Zutphen bijna 13 miljoen monsters rauwe melk van koeien en geiten geanalyseerd. Ruim 600.000 chemische en microbiologische analyses worden uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder, zuivelingrediënten en zuigelingenvoeding.

Meer dan 50% van de uitgevoerde analyses is gerelateerd aan kaas(productie). Ten behoeve van sturing op het kaasproductieproces, borging van kwaliteit en voedselveiligheid en export vrijgave is een breed assortiment analyses beschikbaar. De jarenlange ervaring en expertise met verschillende type kaas vormen de basis voor een betrouwbaar resultaat. Voor de analyses van vet in kaas heeft TEB van Qlip de opdracht gekregen om een verouderd systeem geheel te herontwerpen waarbij betrouwbaarheid en gebruikersgemak belangrijke aspecten waren.

Om vet in kaas goed te kunnen vaststellen wordt de kaas eerst gesneden en gemalen, waarna het met chemicaliën wordt opgelost in een meetbuis, butyrometer genaamd. Dit systeem van snijden en malen is door Qlip zelf ontworpen.

De meetbuizen worden in een waterbad verwarmd en in een centrifuge ontstaat er een scheiding tussen (vloeibaar) vet en de overige bestanddelen van de kaas.

Om deze vetkolom goed te kunnen aflezen worden de buizen per 18 stuks in rekken geplaatst in een verwarmde kast; er gaan 4 rekken in deze kast. In de kast bevindt zich een groot raam waardoor de buizen zichtbaar zijn voor een aan de buitenzijde opgestelde vision camera. De camera is gemonteerd op een X-Y inrichting die door servomotoren wordt bestuurd, zodanig dat de camera iedere butyrometer goed kan beoordelen, waarbij de hoogte van de vetkolom geheel automatisch wordt bepaald. De camera wordt door een PLC-systeem op de juiste hoogte gebracht om zonder afleesfout, geheel in lijn met de vetkolom de hoogte te bepalen. De hoogte van de vetkolom wordt doorgestuurd naar een programma op de PC waarbij ook de door de camera gelezen QR-code wordt vermeld.

In de PC vindt verdere bewerking van de data plaats en worden de resultaten doorgestuurd naar het LIMS-pakket.

Het apparaat werd intensief gevalideerd en levert betrouwbare resultaten op. Het onderhoud aan dit systeem beperkt zich tot het schoonhouden van de apparatuur, storingen deden zich tot op heden niet voor. Qlip is erg tevreden met de oplossing die door TEB werd geleverd.

TEB Industrial Projects is een ingenieursbureau wat voor opdrachtgevers maatwerk oplossingen ontwikkelt en bouwt, waarbij alle disciplines onder één dak zijn verenigd.

TEB maakt gebruik van de moderne ontwerppakketten zoals SolidWorks als 3D mechanisch CAD-ontwerpsoftware, Siemens TIA Portal besturingen, Halcon Vision software, C# programmering en SQL als database. Verder is er in dit project bijgedragen door de firma Van Tol voor de klimaatkast.

https://www.teb.nl/2022/06/01/geautomatiseerd-vetafleesapparaat-bij-qlip-in-zutphen/

Watch article video icon.arrow--dark

Geschreven door

TEB Industrial Projects

Lees meer