Raffinaderijgas wordt typisch verbruikt als een brandstofgas. Omdat raffinaderijgas een mengsel is van de lichtste koolwaterstofstromen die tijdens raffinaderijprocessen worden gegenereerd, is het essentieel om de samenstelling ervan te bepalen. Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) heeft een nieuwe GC-oplossing ontwikkeld voor de snelle analyse van raffinaderijgassen. In slechts 9 minuten bepaalt de DVLS Fast Refinery Gas Analyzer (RGA) het koolwaterstofgehalte, permanente gassen en waterstofsulfide in raffinaderij- en vloeibaar gemaakte gassen. Snelle analyse van raffinaderijgassen De Dvls rga oplossing is gebaseerd op de Agilent 7890B GC geconfigureerd met drie verschillende kanalen, speciale kolommen, kleppen, een inlet en drie detectoren. Dankzij de "multi-channel" configuratie van de RGA kunnen de gasmonsters tegelijkertijd in de afzonderlijke kanalen worden geïnjecteerd: • het FID-kanaal bepaalt de C1-C5 en C6 + groep • het Back TCD kanaal scheidt zuurstof / argon, stikstof, koolmonoxide, koolstofdioxide en waterstofsulfide • het Aux TCD-kanaal bepaalt Helium en waterstof De koolwaterstofcomponenten in het monster worden overgebracht naar een split injector, gescheiden op een PLOT-kolom en gedetecteerd door een FID. Alle permanente gassen behalve waterstof worden gescheiden op een combinatie van (micro) gepakte kolommen. Waterstof wordt bepaald op het tweede TCD-kanaal. Alle kanalen werken gelijktijdig om een ​​snelle gasanalyse in minder dan 9 minuten te leveren. De RGA is ontworpen met een unieke "Side Carrier" voorzien van verwarmde zones die de kranen en kolommen bevat. Dit unieke ontwerp vermindert de uitvaltijd van het systeem tijdens de periodieke regeneratie van de scheidingskolom. Representatieve injectie van vloeibare gassen Voor een representatieve analyse van LPG of andere gassen die onder druk vloeibaar zijn, moet het monster tijdens het injectieproces in de vloeistoffase blijven. Om tijdens de injectie een vloeibaar monster in een vloeibare fase onder constante druk te houden, heeft Da Vinci een Pressure Station ontwikkeld. Voeg het drukstation, een gasbemonsteringsklep en / of vloeistofbemonsteringsklep toe aan de RGA-configuratie en de GC-oplossing kan ook worden gebruikt om vloeibaar gemaakte gassen te analyseren. Voldoet aan standaardmethodes De RGA voldoet aan de verschillende standaard testmethoden van ASTM, DIN, EN, IP, ISO en UOP om de samenstelling van de raffinaderij en vloeibaar gemaakte gassen te bepalen. Geautomatiseerde rapportage van gaseigenschappen De GC wordt bestuurd door Agilent OpenLab-software. De DVLS PetroReporter-software automatiseert alle aspecten van de kalibratie, gasanalyse door het rapporteren van gasberekeningen zoals: • Koolstofgehalte • Emissiefactor • Gasberekeningen zoals gespecificeerd in ASTM D2598, D3588, EN 589 en ISO 8973 • Verwarmingswaarde, calorische waarde en BTU • Vloeistofvolume • Molaire massa • Relatieve dichtheid en meer