De Uraad van de UT Enschede heeft goedkeuring gegeven aan een investering van 15 miljoen ter verbetering van de faciliteiten in het NanoLab. Er is wel geëist dat de investering terug moet komen in de onderzoeksvisie ter onderbouwing van de plannen. Het gebouw is nu in gebruik door zowel de UT zelf als externe partijen, waarbij volgens de raad 30% een ideale bezetting zou zijn. Buitenstaanders betalen hogere tarieven, omdat ze geen risico lopen bij deze investering. Ondertussen blijft de UT zich hardmaken voor extra overheidsinvesteringen in het NanoLab, gezien de behoefte aan een grootschalige herinvestering door Den Haag in de bestaande grootschalige infrastructuur, zoals het NanoLab in Twente.