Nauwkeurige methoden voor het bepalen van het FAME gehalte van brandstoffen zijn essentieel. Hier laten wij zien hoe het innovatieve Pearl en Oyster-systeem (compatibel met nagenoeg alle FTIR spectrometers) bij uitstek geschikt is voor het bepalen van FAME volgens EN 14078, een internationaal erkende norm. Overeenstemming met EN 14078 De resultaten (zie afbeeldingen) laten duidelijk zien dat het Specac Pearl en Oyster-systeem gebruikt kan worden om kalibratieplots voor FAME-% te verkrijgen in overeenstemming met EN 14078. Het gebruik van een parallelle Oyster-cel maakt het mogelijk om de exacte weglengte te bepalen zoals vereist door de norm. Eenvoudige reiniging Het systeem heeft verschillende voordelen ten opzichte van de traditionele vloeistofcel die wordt gebruikt voor het bepalen van het FAME-gehalte: de Oyster-cel is ontworpen voor snelle screening van monsters en eenvoudige reiniging, waardoor een hoge monsterdoorvoer wordt gegarandeerd. In tegenstelling tot een traditionele cel, die niet kan worden gedemonteerd zonder de weglengte te wijzigen, is de Oyster ontworpen om consistent dezelfde weglengte te vormen. Dit vereenvoudigt de reiniging aanzienlijk, waardoor fouten door onvolledige reiniging minder snel in uw gegevensset terechtkomen. Horizontale ontwerp Traditionele vloeistofcel ontwerpen hebben last van lekkage die rampzalig is; zodra de cel lekt, moet deze worden gedemonteerd, gereinigd en opnieuw worden gemonteerd, gevolgd door moeizame herkalibratie. Met het horizontale ontwerp van de Oyster-cellen wordt de mogelijkheid van cel lekkage sterk verminderd en wordt stilstandtijd voor herkalibratie tot een minimum beperkt.

Geschreven door