Jolanda Braakman van Eurol schetst tijdens LabNL hoe laboratoriummedewerkers effectief met andere afdelingen kunnen communiceren, veelal ten faveure van het gehele bedrijf.

Redactie LABinsights i.s.m. FHI

Als QC- en R&D-manager is Braakman met haar laboratorium verantwoordelijk voor de controle op de smeermiddelen die Eurol samenstelt. “Wij als laboratorium doen kwaliteitscontroles gedurende het gehele productieproces. Als de grondstoffen binnenkomen doen wij een kwaliteitscontrole, maar ook als halffabricaten worden geblend en afgevuld aan de afvullijn. Het gaat daarbij met name om olieproducten.”

Daag laboratoriummedewerkers uit door ze hun zegje te laten doen
Jolanda Braakman, QC- en R&D-manager van Eurol

Pyramide van Maslov

Het laboratorium vervult bij veel productiebedrijven een cruciale rol bij de kwaliteitsbewaking. Maar menig lab is een gesloten bastion. “In de traditionele laboratoria zie je vaak dat er keuringen worden uitgevoerd die alleen aangeven of een onderzocht product goed of niet goed is”, zegt Braakman. “Wij willen een stapje extra doen. Want als iets niet goed is, wil je ook weten waarom iets niet goed is en wat er nodig is om dat de volgende keer te voorkomen. Daarvoor heb je ook andere afdelingen nodig. Wij staan elke dag bij elkaar om de afgelopen 24 uur door te spreken.” Om deze nieuwe methode van nauwe communicatie tussen laboratorium en andere afdelingen te introducere, n, heeft Braakman verschillende theorieën bestudeerd. Braakman noemt als voorbeeld onder andere de piramide van Maslow, een model dat toepasbaar is op individueel, afdelings- en organisatieniveau. Tijdens haar lezing in het LabNL-conferentieprogramma wil Braakman de toehoorders vooral uitdagen om vanuit het lab de verbinding met andere afdelingen actief te gaan zoeken. “Veel labmedewerkers zijn gesloten of introvert”, zegt Braakman. ”Je daagt laboratoriummedewerkers uit door ze hun zegje te laten doen. Op termijn krijgen ze hierdoor veel positieve energie terug. En er ontstaan grandioze

communicerenkwaliteitkwaliteitscontrole