De nieuwe Elementar enviro TOC is speciaal ontworpen voor de analyse van milieu- en afvalwater. Analyse van TOC in afvalwater om organische vervuiling te beoordelen of de reinigingsefficiëntie van rioolwaterzuiveringsinstallaties, is een internationale standaardprocedure. Ook zijn TOC en TNb bepaling onmisbaar voor het monitoren van organische vervuiling en stikstofbelasting in oppervlaktewater. De Elementar enviro TOC is daarom afgestemd op de analyse van TOC, NPOC, TC, TIC, DOC, POC of TNb in deze matrices. Daarnaast is ook het meten van grondmonsters of afval mogelijk zonder tijdrovende aanpassingen. Dus de Elementar enviro TOC biedt volledig automatische TOC-bepaling in vaste en vloeibare monsters met één systeem. Ook deze TOC-analyser van Elementar werkt op basis van katalytische verbranding bij hoge temperatuur, zoals dat al tientallen jaren het geval is. De nieuwe Elementar enviroTOC combineert de technische knowhow van de vertrouwde vario TOC select, met nieuwe technologieën. Zo is het, dankzij de krachtige oven voor verbrandingstemperaturen tot 1200°C, mogelijk om zelfs stabiele koolstofverbindingen te verbreken. Monsters worden geïnjecteerd met een Autosampler met 60 posities voor EPA-injectieflacons van 40 ml, en de geïntegreerde spoelfuncties minimaliseren overdracht tijdens de analyse van deeltjes bevattende monsters. Onderhoudskosten worden laag gehouden dankzij de nieuwe spoelfuncties, en de Salttrap die het systeem beschermt tegen monsters met hoge zoutconcentraties. Door gebruik te maken van geïntegreerde chemiluminescentiedetectie wordt een groot lineair meetbereik voor TNb gerealiseerd. Dit maakt de Elementar enviroTOC het ideale, toekomstbestendige instrument voor flexibele en efficiënte TOC- en TNb-bepaling in milieu- en afvalwatermonsters

Geschreven door