Binnen een groot aantal organisaties is het mogelijk dat medewerkers op de werkplek te maken hebben met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Naast risico's voor de gezondheid brengen deze Zeer Zorgwekkende Stoffen ook risico's met zich mee voor het milieu. Om die reden pakt de Nederlandse Arbeidsinspectie de stoffen met een zogenaamde ZZS-classificatie met voorrang aan en controleert dan ook streng op het gebruik ervan. Wettelijke verplichtingen voor bedrijven in Nederland Het is in Nederland wettelijk verplicht om de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen op orde te hebben. Om die reden is het belangrijk dat het register van de gevaarlijke stoffen regelmatig wordt voorzien van updates. Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met het hebben van actuele veiligheidsinformatiebladen, het maken van werkplekinstructiekaarten en het bijhouden van diverse wet- en regelgevende lijsten om te achterhalen welke stoffen binnen de organisatie een ZZS-classificatie hebben. Beleid Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland Het beleid van Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland richt zich in eerste instantie op het weren van deze stoffen uit de samenleving. Is het niet mogelijk om een Zeer Zorgwekkende Stof te vervangen voor een minder schadelijk alternatief? Dan is de organisatie wettelijk verplicht om technische maatregelen te nemen om de uitstoot van een zeer zorgwekkende stof te minimaliseren. Tot slot dient elke organisatie elke vijf jaar opnieuw te onderzoeken of het mogelijk om een door hen gebruikte zeer zorgwekkende stof te vervangen voor een minder schadelijk alternatief. Is het nog steeds niet mogelijk om de zeer zorgwekkende stof te vervangen? Dan dient men binnen de organisatie opnieuw te kijken naar de mogelijkheden om de uitstoot van de zeer zorgwekkende stof verder te verminderen. Meer informatie Wilt u meer weten over Zeer Zorgwekkende Stoffen? Over bijvoorbeeld de algemene regels voor mengsels met ZZS, de concentratiegrenzen en de uitzonderingen? Of weten wat het verschil is tussen de totale ZZS-lijst van het RIVM en de SVHC-lijst van REACH? Neem dan contact met mij op via wesley.jacobs@itis.nl en ontvang het gratis E-book: Het Beleid Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland.

Geschreven door
zzs