ECHA voegt 5 nieuwe stoffen toe aan de SVHC-lijst

icon.highlightedarticle.dark Gevaarlijke stoffen
Laatste wijziging: 5 februari 2024
Afbeelding GHS icoon en Europese vlag
Afbeelding GHS icoon en Europese vlag | Foto: Pixabay.com

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op dinsdag 23 januari 2024 een nieuwe versie van de SVHC-lijst gepubliceerd. Er zijn 5 nieuwe stoffen aan de SVHC-lijst toegevoegd. Voor deze stoffen geldt dat deze op de nominatie staan om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV, ookwel bekend als de autorisatielijst.

SVHC-lijst van ECHA

De afkorting staat voor Substance of Very High Concern. Oftewel Zeer Zorgwekkende Stoffen in het Nederlands. Het is wettelijk verplicht om de inventarisatie van stoffen op deze lijst op orde te hebben en te houden.

Deze lijst heeft als doel gebruikers en het milieu beschermen tegen de schadelijke effecten van gevaarlijke stoffen. Met het toevoegen van de 5 nieuwe stoffen komt het totaal aan stoffen op de SVHC-lijst nu uit op 240 items.

Hieronder een overzicht van de 5 stoffen, welke op 23 januari 2024 door ECHA zijn toegevoegd aan de SVHC-lijst:

  • 2,4,6-tri-tert-butylfenol (CAS nummer: 732-26-3)
  • 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol (CAS nummer: 3147-75-9)
  • 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one (CAS nummer: 119344-86-4)
  • Bumetrizol (CAS nummer: 3896-11-5)
  • Oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol (CAS nummer: 700-960-7)
  • Dibutylftalaat (let op: betreft een bijgewerkt artikel) (CAS nummer: 84-74-2)

Wettelijke verplichtingen

Maakt men binnen de organisatie gebruik van stoffen met een vermelding op de SVHC-lijst? Dan is het mogelijk dat deze stoffen in de toekomst geplaatst worden op de autorisatielijst van REACH.

Wanneer stoffen een vermelding hebben op deze lijst en de concentratie uitkomt op meer dan 0,1 gewichtsprocent ten opzichte van het totale product of mengsel, is het verplicht om ECHA op de hoogte te stellen over het gebruik ervan.

Fabrikanten en leveranciers van stoffen met een vermelding op de autorisatielijst zijn verplicht om alle gebruikers hierover te informeren. Ook is het verplicht om bij wijzigingen aan alle gebruikers een nieuw veiligheidsinformatieblad (VIB) toe te sturen in de taal van de lidstaat. In Nederland dient het beschikbaar te zijn in het Nederlands, afgestemd op de lokale wetgeving.

SVHC-lijst in SOFOS 360 en Chemwatch

Maak je op dit moment gebruik van de gevaarlijke stoffen applicatie SOFOS 360 of Chemwatch? Wij hebben de SVHC-lijst op woensdag 24 januari 2024 voorzien van een update. Ook hulp nodig bij up-to-date houden van het register gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van de software.

Direct naar de totale SVHC-lijst icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:ECHA voegt 5 nieuwe stoffen toe aan de SVHC-lijst

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer