Avans+ heeft al een groot aantal trainingen op gebied van preventie en biedt nu ook drie nieuwe cursussen aan die vooral ingaan op de curatieve kant. Bent u goed voorbereid op incidenten en ongelukjes, wanneer die zich eenmaal voordoen? De bijzondere risico’s op laboratoria behoeven specifieke aandacht, die in reguliere trainingen vaak ontbreekt. Om deze reden heeft Avans+ de eendaagse training ’Rol van BHV-ers’ in een laboratorium opgezet. Deze zoomt in op de hulpverlening die nodig is bij incidenten op laboratoria. Naast het identificeren van de gevarenbronnen leert u in deze cursus, hoe u moet optreden bij diverse calamiteiten op laboratoria. Dat oefent u actief aan de hand van realistische scenario’s. Daarmee is deze training is een goede aanvulling op de bestaande BHV-trainingen. U voldoet daarmee tevens aan uw herhalingsverplichting. Wanneer zich eenmaal een incident heeft voorgedaan, dan wilt u daar ook zoveel mogelijk van leren om herhaling te voorkomen. Hoe onderzoek je een incident, hoe identificeer je de belangrijkste risico’s en hoe pak je die effectief aan? De cursus ’Omgaan met (bijna)ongevallen in een laboratorium’ gaat in op deze vragen. U leert de “root cause” van incidenten en ongevallen effectief boven tafel te krijgen. Aan bod komen onderwerpen als melding, reconstructie van het incident, de analyse van de oorzaak en het borgen van verbetermaatregelen. Ook in deze cursus oefent u via een aantal realistisch cases om uw kennis en vaardigheden op dit gebied te verbeteren. In veel laboratoria komt u als medewerker in contact komen met ziekteverwekkende micro-organismen, direct of indirect. Te denken valt aan bloedproducten en andere lichaamsvloeistoffen, rioolwater of oppervlaktewater, dierlijke producten en levensmiddelen die mogelijk besmet kunnen zijn. De nieuwe cursus ’Veilig werken met biologische agentia’ leert u gezond en veilig te werken met biologische agentia. Vanuit de eisen die de arbeidsomstandighedenwetgeving stelt aan het werken met biologische agentia vergroot u uw vaardigheden in het handhaven van de veiligheid rond ziekteverwekkende micro-organismen via standaard voorschriften en specifieke aandachtspunten. Het accent ligt op die biologische agentia die ziekte kunnen veroorzaken bij de mens en dus de werknemer.

Geschreven door