De Deutsche Telekom Healthcare Academy is van start gegaan. Met basiscursussen, meerdaagse opleidingen en masterclasses voor iedereen die betrokken is bij de informatievoorziening binnen een pathologisch laboratorium. Er wordt gebruikt gemaakt van Action Learning, zodat datgene wat de cursist leert ook direct toepasbaar is in de praktijk. Daarom worden deze opleidingen veelal in-company gegeven. De trainingen en opleidingen van de Healthcare Academy sluiten aan op het opleidingsprogramma waar laboratoria met ISO 15189 Medische Laboratoria over moeten beschikken. Pieter Bosch, opleidingsmanager: “Regelmatig ontvangen wij vanuit de pathologielaboratoria concrete vragen of wij geen opleidingen en trainingen kunnen verzorgen voor laboratoriummedewerkers. Logisch ook, de labwereld is volop in beweging. Denk aan intensievere samenwerkingsvormen tussen ziekenhuizen onderling, digitale pathologie, specialisaties binnen labs, standaardisatie van de workflow met ISO-certificering, in- en uitstroom van personeel. Ingegeven door dit soort ontwikkelingen passen laboratoria continu hun organisatie aan. Met als gevolg regelmatig nieuwe PALGA-contactpersonen en nieuwe secretariaatmedewerkers die veel inhoudelijke vragen hebben over bijvoorbeeld processtappen en hoe je onderzoeksmateriaal dient te registreren. Maar ook meer ervaren medewerkers willen het maximale aan informatie uit de laboratoriuminformatiesystemen halen en verwerken in praktische management rapportages.” Marc Aarts, Analist 1 Cytologie en Applicatiebeheerder Klinische Pathologie van het Zuyderland Ziekenhuis vult aan: “Binnen de afdeling Pathologie van het Zuyderland Ziekenhuis wil men voor de ISO 151589 aantoonbaar kunnen maken dat haar medewerkers bevoegd en bekwaam zijn om complexe software te gebruiken. Trainingen door de leverancier van deze software die afgesloten worden met een certificaat zijn hiervoor bij uitstek geschikt.” De oprichting van de Healthcare Academy sluit volgens directeur Renna Plukker uitstekend aan op de missie van het bedrijf. “Wij willen de schakel in de zorg zijn. Het delen van kennis via de Healthcare Academy, zodat medewerkers in de gezondheidszorg optimaal gebruik maken van beschikbare ict-oplossingen is een concrete invulling van die missie”.