Tijdens het implementatietraject van onze oplossingen krijg ik regelmatig de vraag in welke taal het veiligheidsinformatieblad beschikbaar moet zijn. Moet deze in Nederlands beschikbaar zijn? Is alleen de Engelse taal voldoende? Of is het afhankelijk van de medewerkers op het lab? Artikel 31(5) van REACH Volgens artikel 31(5) van REACH moet het veiligheidsinformatieblad (ook wel VIB of SDS genoemd) verstrekt worden in een officiële taal van de lidstaat waar de stof wordt verhandeld. In Nederland dus in het Nederlands. Ik heb alleen de Engelstalige versie, wat nu? Wanneer u te maken heeft met verschillende nationaliteiten op de werkvloer kan het bijdragen aan een verbeterde veiligheidscultuur op het lab om het veiligheidsinformatieblad ook beschikbaar te hebben in de Engelse taal. Alleen de Engelstalige versie is niet voldoende. Wanneer u inspectie krijgt zal gevraagd worden of de veiligheidsinformatiebladen in het Nederlands beschikbaar zijn. U bent wettelijk verplicht deze beschikbaar te hebben voor de medewerkers op de werkvloer. Hulp nodig? Heeft u vragen met betrekking tot het stoffenbeleid binnen uw organisatie, bedrijf of instelling? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via de contactbutton.

Geschreven door