Jaarlijks sterven naar schatting 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan stoffen op het werk. Het actieprogramma ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ moet daar iets aan doen. Henri Géron van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat tijdens LabSafety dieper in op dit onderwerp. Naast de duizenden sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan stoffen op de werkvloer worden er jaarlijks ook ruim 14.000 beroepsziektes vastgesteld, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Een actuele casus op dit moment is de onrust die is ontstaan rondom het gebruik van het kankerverwekkende Chroom-6 (Cr-6), onder andere in spuitcabines bij Defensie en op een NS-werkplaats in Tilburg. Géron zal Chroom 6 aanhalen tijdens zijn lezing in de hoop meer duidelijkheid te scheppen: “De doelstelling is om eenduidige en feitelijke informatie over Cr-6 aan te dragen om ongerustheid te voorkomen, maar ook door bewustwording te verbeteren over wanneer Cr-6 vrij kan komen en om handelingsperspectief te bieden: wat kun je doen om blootstelling te voorkomen? Er is inmiddels een Factsheet Cr-6 gepubliceerd. We zullen Cr-6 benoemen in een radiospot en aandacht besteden in de nieuwsbrief om het risicobewustzijn te vergroten. De discussie over ‘hoe veilig om te gaan met’ zullen we via bijeenkomsten stimuleren zodat niet eenieder het wiel opnieuw uit hoeft te vinden.” In een breder verband is SZW sinds 2018 volop bezig met de campagne ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’. Géron: “Doel is om de bewustwording van de blootstelling en de gevaren van gevaarlijke stoffen te vergroten bij werkgevers en werknemers. We doen dat in samenwerking met uiteenlopende partijen – Focal Point (FoP), branches, bedrijven, Arbo-professionals, kennisinstituten – door de urgentie aan te geven, kennis te verzamelen en weer te verspreiden. Ook bieden we ondersteuning op sectorniveau voor de ontwikkeling en implementatie van veilige werkwijzen en door kennisontwikkeling te stimuleren.” Meer lezen over dit interview of de presentatie van Henri Géron bijwonen? Bekijk dan de website van LabSafety 2019.